Experts in smart mobility.

movias te Loppem-Zedelgem (bij Brugge) ondersteunt als studiebureau bedrijven en overheden in de Benelux. Met expertise in smart mobility maken we verkeer vlotter, veiliger en milieuvriendelijker. Op een kruispunt van data, innovatie, technologie en gedragsverandering. Met verkeerskunde, economie en geo-ICT als basis.
ontdek meer over ons
over movias

Wie is movias?

Ingenieur Steven Logghe kent de weg in smart mobility. Meer zelfs, met academische opleidingen in verkeerskunde en modellen bouwde hij mee aan die weg. In zijn carrière van meer dan 20 jaar deed Steven ruime ervaring op in beleidsadvies, mobiliteitsanalyses, studies en de ontwikkeling en uitrol van nieuwe technologieën binnen mobiliteit.

Met die kennis stuurt Steven het team van movias aan. Een jong en dynamisch studiebureau met toch heel wat ervaring! Met talentvolle medewerkers, stuk voor stuk experts in hun domein, wil movias uitgroeien tot dé referentie voor smart mobility in de Benelux.

movias bouwt verder op expertise rond data en technologie, het innoveren binnen mobiliteit, het samenbrengen van weggebruikers en wegbeheerders. Als ondernemend adviesbureau willen we meerwaarde leveren en de mobiliteit verbeteren.
foto fietser in Zedelgem (movias)
foto station nmbs in Zedelgem
onze diensten

Analyse en innovatie

movias focust op analyse van de mobiliteit.

Er zijn heel wat verkeersdata beschikbaar, maar die worden nog te weinig benut. movias verzamelt en analyseert die data om mobiliteit te verbeteren. Als studiebureau modelleren en onderzoeken we uw beleid. We meten de impact van genomen maatregelen. We creëren slimme oplossingen en bouwen mee aan een draagvlak. Data zijn onze brandstof om verkeer en mobiliteit in beweging te brengen!
Mobiliteit is in beweging. Dit zorgt voor innovatie op verschillende vlakken. Nieuwe technologieën, andere verplaatsingsgewoontes, nieuwe informatie.

Voertuigen en toestellen gaan met elkaar communiceren voor een vlotte en veilige doorstroming. Deelmobiliteit en Mobility as a service (MAAS) spelen een prominente rol in toekomstig mobiliteitsbeleid. Slimme systemen nemen hun eigen beslissingen.

Innovatie komt echter niet van zelf. movias helpt u om oplossingen te zoeken, nieuwe aanpakken uit te werken en die in de praktijk toe te passen.

We ondersteunen in verandertrajecten en geven zo de toekomst mee vorm.


neem contact met ons op
cambio autodelen in Brugge - Sint-Michiels
onze missie

Hoe gaan we te werk?

movias ziet mobiliteit als een ecosysteem waar mensen, organisaties en overheden samenwerken.

Daarbinnen creëren we win-win situaties. Oplossingen die iedereen vooruit helpen leiden tot duurzame verbeteringen. Smart mobility steunt daarom op publiek - private samenwerkingen.

movias werkt altijd op maat van de klant met een afgebakend project en duidelijke planning. Vanuit onze expertise als studiebureau focussen we op de kern van jouw mobiliteitsvraagstuk.

We verzamelen de beschikbare data en analyseren die in functie van de verschillende onderzoeksvragen. We modelleren en passen bewezen technieken toe om inzichten te krijgen op basis van die data.

Daarmee gaan we aan de slag om een advies op te bouwen en concrete oplossingen voor te stellen. We implementeren deze voorstellen en monitoren constant de genomen beslissingen. Zo kunnen we snel bijsturen om op lange termijn de beste resultaten te behalen.

samen naar betere mobiliteit
Werken bij movias?
snelweg brugge ter hoogte van afrit Loppem - Zedelgem

Werken bij movias

movias is zonet uit de startblokken geschoten. We hebben een gezonde ambitie om met smart mobility de mobiliteit te verbeteren. Dit doen we door overheden en bedrijven te ondersteunen bij de uitrol en toepassing van smart mobility.

Binnenkort starten we onze zoektocht naar smart mobility adviseurs en verkeerskundigen data experts.

Interesse om een nieuwe organisatie mee vorm te geven, eigen competenties uit te bouwen en impact te hebben op mobiliteit? Enthousiaste kandidaten kunnen zich alvast spontaan melden.

neem contact met ons op

Contacteer movias.

  movias werkt vanuit een karaktervol pand aan smart mobility.

  Wij verwelkomen u graag in Loppem-Zedelgem, bij Brugge.

  contactgegevens

  movias BV
  Heidelbergstraat 20
  8210 Loppem - Zedelgem
  BE06767.499.434

  0473 89 52 57 | info@movias.eu